Recogedor Condensación

Recogedor Condensación Circular PE Negro Brida
Recogedor Condensación Circular PE Negro Brida

Diámetro1SDR/PresiónNorma Fab.FabricaciónSKU
110AIRDINInyectadoAWEBEEN011000
125AIRDINInyectadoAWEBEEN012500
140AIRDINInyectadoAWEBEEN014000
160AIRDINInyectadoAWEBEEN016000
180AIRDINInyectadoAWEBEEN018000
200AIRDINInyectadoAWEBEEN020000
225AIRDINInyectadoAWEBEEN022500
250AIRDINInyectadoAWEBEEN025000
280AIRDINInyectadoAWEBEEN028000
315AIRDINInyectadoAWEBEEN031500
Recogedor Condensación Rectangular PE Negro Brida
Recogedor Condensación Rectangular PE Negro Brida

Diámetro1SDR/PresiónNorma Fab.FabricaciónSKU
355AIRAWECEEN035500
400AIRAWECEEN040000
450AIRFabricadoAWECEEN045000
500AIRFabricadoAWECEEN050000
560AIRFabricadoAWECEEN056000
600AIRFabricadoAWECEEN060000
630AIRFabricadoAWECEEN063000
700AIRFabricadoAWECEEN070000
710AIRFabricadoAWECEEN071000
800AIRFabricadoAWECEEN080000
900AIRFabricadoAWECEEN090000
1000AIRFabricadoAWECEEN100000
1200AIRFabricadoAWECEEN120000
1250AIRFabricadoAWECEEN125000
Recogedor Condensación Rectangular PE Negro Socket
Recogedor Condensación Rectangular PE Negro Socket

Diámetro1SDR/PresiónNorma Fab.FabricaciónSKU
355AIRDINInyectadoAWETEEN035500
400AIRDINFabricadoAWETEEN040000
450AIRDINFabricadoAWETEEN045000
500AIRDINFabricadoAWETEEN050000
560AIRDINFabricadoAWETEEN056000
600AIRDINFabricadoAWETEEN060000
630AIRDINFabricadoAWETEEN063000
700AIRDINFabricadoAWETEEN070000
710AIRDINFabricadoAWETEEN071000
800AIRDINFabricadoAWETEEN080000
900AIRDINFabricadoAWETEEN090000
1000AIRDINFabricadoAWETEEN100000
1200AIRDINFabricadoAWETEEN120000
1250AIRDINFabricadoAWETEEN125000
Back to Top